Palvelut

Reseptien uusiminen

Reseptit voit uusia kätevästi myös apteekin kautta. Välitämme uusimispyynnön lääkärille, jonka jälkeen resepti uudistetaan viimeistään 8 päivän kuluessa, yleensä nopeammin. eReseptin uusiminen maksaa 2 euroa / resepti. Mikäli lääkemääräyksiä samalla uusimiskerralla on useita, on enimmäismaksu 7 euroa. eReseptin uusiminen toisen henkilön puolesta onnistuu, kun toimitat tästä kirjallisen suostumuksen apteekkiin.

Verenpaineen mittaus

Voit mittauttaa verenpaineesi meillä apteekissa. Mittaustuloksen kirjaamme verenpainekorttiin, jonka saat apteekista mukaasi. Verenpainemittauksesta peritään 4 euron suuruinen maksu.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja varmistetaan lääkkeiden yhteensopivuus sekä oikeat ja tarkoituksenmukaiset ottoajankohdat suhteessa vuorokaudenaikaan, ateriointiin ja toisiin lääkkeisiin. Tarkistuspalvelussa asiakas toimittaa etukäteen apteekkiin tiedot käyttämistään resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista. Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä tapaaminen, jossa käydään läpi tarkistuksen tuloksia sekä lääkitysasioita. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon, jonka voi tarvittaessa näyttää myös lääkärille. Lääkityksen tarkistuspalvelun hinta on apteekissamme 39 euroa.

Ennen Tarkistuspalvelua täytettävän lääkelistan voit tulostaa valmiiksi täältä tai sen voi myös noutaa apteekistamme.

Koneellinen annosjakelu

Annosjakelupalvelussa lääkkeet toimitetaan apteekista kätevissä kerta-annospusseissa kahdeksi viikoksi kerrallaan. Kerta-annospusseista lääkkeet on helppo ottaa oikeaan aikaan. Palveluun kuuluu myös lääkityksen tarkistus. Kysy palvelusta lisää apteekistamme.

Ulkomaan matkalle annettava reseptijäljennös

Meiltä toimitetuista lääkkeistä voit saada reseptijäljennöksen ulkomaanmatkaa varten. Reseptijäljennös on maksullinen.

Schengen-todistus

Schengen-maihin matkustaessasi tarvitset todistuksen huumausaineiksi tai psykotrooppisiksi aineiksi luokitelluista lääkkeistä. Todistusta hakiessasi ota mukaasi lääkepakkaus, lääkettä koskeva resepti ja matkustusasiakirja, eli passi tai henkilökortti. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä, ja se on maksullinen.

Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, Malta ja Sveitsi.

Tarpeettomat lääkkeet apteekkiin

Käyttämättä jääneitä ja vanhentuneita lääkkeitä ei saa hävittää talousjätteen joukossa, jolloin ne kuormittavat luontoa tai voivat joutua vääriin käsiin. Lääkejäte on ongelmajätettä ja hävitetään ongelmajätelaitoksella. Voit tuoda vanhat lääkkeesi maksutta apteekkiin. Toimitamme ne edelleen hävitettäviksi asianmukaisella tavalla.

Tästä voit tulostaa kotiisi lääkejätteiden lajitteluohjeet.

Lajittele lääkejätteet ennen apteekkiin tuomista näin:

  • Pakkaa elohopeakuumemittarit erilleen lääkejätteistä. Jos kuumemittari on rikkoutunut, sulje se tiiviisti esimerkiksi lasipurkkiin, jolloin myrkyllinen elohopea ei pääse höyrystymään.
  • Tuo lääkkeet omissa pakkauksissaan, mutta poista potilastietoja sisältävät tarrat.
  • Irralliset tabletit voit tuoda läpinäkyvässä pussissa.
  • Voiteet, aerosolit ja nestemäiset lääkkeet tuodaan omissa pakkauksissaan.
  • Jodia sisältävät lääkkeet on erotettava muista lääkkeistä.
  • Tuo ruiskut ja neulat erillään, mielellään esimerkiksi läpinäkyvään lasipurkkiin pakattuna.

Apteekkiin ei tarvitse tuoda tyhjiä lääkepakkauksia, ne viedään lasi-, energia- tai sekajätteisiin. Kosmeettiset valmisteet, ravintovalmisteet, vitamiinit ja luontaistuotteet eivät ole ongelmajätettä, ne kuuluvat sekajätteisiin. Kodin muut ongelmajätteet kuten paristot, kemikaalit ja liuottimet viedään muihin kunnan osoittamiin keräyspisteisiin.

Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaalla eli apteekin ulkopuolella, ei apteekki enää voi vastata lääkkeistä niin, että se voitaisiin myydä uudelleen tai luovuttaa toiselle asiakkaalle. Sen vuoksi niitä ei myöskään voida hyvittää. Taustalla ovat lääkelaki ja viranomaisohjeet.

Kangasniemen apteekin tietosuojaseloste

Kangasniemen apteekin tietosuojaselosteen löydät täältä.